2019/2020 tanév 2. félév

Frissítés dátuma: 2020. június 18.


 


Pályázati Felhívás - Diákjóléti Bizottság Hallgatói Tanács Tag 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________


Kedves Hallgatók!


A 2020/2021-es tanévre szóló kollégiumi jelentkezés

2020.05.18. - 2020.05.22.  között,

Neptun rendszerben történik!


FONTOS, hogy a Diákjóléti Bizottság csak a kollégiumi felvételi eljárás során beszámolt szociális pontokat számítja ki!

 

Azon hallgatók számára, akik a tavaszi RSZÖP időszakban leadott

pályázatukban nem jelölték kollégiumi felvételi pontszámítási

igényüket, a Bizottság NEM számol kollégiumi

felvételi szociális pontot!

 

Utólag ezen pontszámítási igény bejelentésére - a meghirdetett pótidőszak lezárultával - már NINCS mód!

 

Aki nem adott le februárban rendszeres szociális ösztöndíjpályázatot, vagy az elutasításra került,

a kollégiumi felvételi szociális pontja 0 lesz, tehát csak a tanulmányi és közéleti pontjai

kerülnek beszámításra a kollégiumi felvételi pontszámába!


 

______________________________________________________________________________________________________________

Kedves Hallgatók!Azon hallgatóknak, akiknek szociális helyzete a tavaszi RSZÖP időszakhoz képest jelentősen megváltozott 
(vagyis a kollégiumi elhelyezés szempontjából számottevő a szociális helyzet romlása) lehetőségük van – alapos indokkal – kérvényezni kollégiumi felvételi szociális pontjaik újraszámítását.kérvény formadokumentumát CSAK digitálisan szükséges kitölteni, és rendkívüli igénylés formájában leadni azt portálunkon.

Ezen kérvények leadására 2020.04.22. – 2020.04.25. 12:00 között van lehetőség.

Az előzetes kérvények leadási időszaka lezárult.

A határidőn túl beérkezett kérvényeket nem áll módunkban vizsgálni!

A leadott kérvények 2020.04.29-éig kerülnek elbírálásra, melynek eredményéről minden hallgató e-mailes értesítést kap.

 

Az elfogadott kérvényt benyújtott hallgatók számára a Diákjóléti Bizottság lehetőséget biztosít a pályázat újbóli leadására

2020.05.10. 12:00 – 2020.05.13. 14:00

között.

 

Amennyiben a leadott pályázat nem fedi a kérvény indoklását, a pályázat elutasításra kerül!

 

A kinyomtatott és aláírt pályázati űrlaptól jelen járványügyi vészhelyzetben a Bizottság eltekint. Ezen okból, jelen esetben a leadott pályázat kötelező dokumentumává válik egy nyilatkozat, melyet szükséges saját kezűleg is aláírni, majd feltölteni a pályázat „Egyéb” pontjába.

 

Ennek elmulasztása a pályázat elbírálásának szempontjából jogvesztő!

 

A pályázati kiírás I T T érhető el.

 

A pályázat leadásának formai és tartalmi követelményeire a 2019-2020 tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat Segédletében foglaltak érvényesek!

 

Az újból leadott pályázat után nem jár rendszeres szociális ösztöndíj, kizárólag a kollégiumi szociális pont újraszámítására van lehetőség!

 

Aki nem adott le februárban rendszeres szociális ösztöndíjpályázatot, vagy az elutasításra került, a kollégiumi felvételi szociális pontja 0 lesz, tehát csak a tanulmányi és közéleti pontjai kerülnek beszámításra a kollégiumi felvételi pontszáma számításakor!

 

 

Óbudai Egyetem
Diákjóléti Bizottság

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

2019/20 II. féléves Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázat fellebbezés utáni, végleges eredményei:

 

Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki az alábbi feltételeknek egyidőben eleget tesz:

 • A pályázat állapota „Elfogadva”.
 • A pályázat elérte az intézményi minimum ponthatárt. (6 pont)
 • A pályázó aktív hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel.
 • A pályázó nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkezik, teljes idejű képzésben van.
 • A pályázó államilag támogatott formában vesz részt a képzésben.

Rendszeres szociális ösztöndíjra NEM jogosult az a hallgató, aki az alábbi feltételek közül akár egynek is eleget tesz:

 • A pályázat állapota „Elutasítva”.
 • A pályázat állapota „Nincs leadva”.
 • A pályázat nem érte el az intézményi minimum ponthatárt. (6 pont)
 • A pályázó passzív hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel.
 • A pályázó esti/levelező tagozatos jogviszonnyal rendelkezik.
 • A pályázó önköltséges formában vesz részt a képzésben.

 

Fellebbezésre ebben az időszakban már nincs lehetőség!

Az esetleges észrevételeket a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu címre várjuk.

 

táblázat a rendszeres szociális ösztöndíjra JOGOSULTAKAT tartalmazza, az aktuális időszakra vonatkozó részletes eredményeket belépés után találjátok!

 

Ebben a félévben az intézményi minimum ponthatár 6 pont.

 

A szociális pont értéke: 2 600 Ft/pont.

 

A lakhatási pont értéke: 4 000 Ft/pont.

(A lakhatási támogatásra a minimum szociális pont elérését követően jogosult a pályázó. A lakhatási támogatás értéke kiegészíti a szociális ösztöndíjat.)

 

Neptunban a bankszámlaszám megadása nélkül NEM INDUL EL AZ ÖSZTÖNDIJUTALÁS!

 

Óbudai Egyetem
Diákjóléti Bizottság