Szociális Támogatások

Szociális alapú ösztöndíjak az Óbudai Egyetemen


A szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak a felsőoktatási intézményekben tanuló, a hallgatótársaihoz képest nehezebb szociális helyzetben élő hallgatók főiskolai, egyetemi tanulmányainak anyagi megsegítésére jöttek létre. Ezen ösztöndíjak, ösztöndíjrendszerek működését elsősorban a Felsőoktatási Törvény, az 51/2007 Kormányrendelet és az intézményi juttatási és térítési szabályzat deklarálja. Az alábbiakban leírtak ezek tömör összefoglalása, hogy pontosan ki jogosult a juttatásra, az a kormányrendeletben olvasható.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Mint, ahogy neve is mutatja rendszeresen, öt hónapon, azaz egy féléven keresztül kerül folyósításra az elnyert összeg. Mint minden ösztöndíj (kivéve a tanulmányi) ez is pályázat útján nyerhető el. A pályázat minden félév elején kerül kiírásra. Itt van meghatározva, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni és még sok nagyon fontos információ. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik. Ez alapján kialakult pontok jelzik egy hallgató szociális rászorultságának mértékét. A kialakult pontok és a rendelkezésre álló keret alapján kerül megállapításra, hogy egy szociális pont hány forintot ér, és hogy mennyi az intézményi minimum ponthatár. Csak és kizárólag azok részesülhetnek Rendszeres Szociális Ösztöndíjban, akik elérik ezt a ponthatárt. A szociális helyzet megállapítása során két kiemelt kategória van, a 10% és a 20%-os. A hallgatói normatíva minimum 10%-ára jogosultak a hátrányos helyzetű hallgatók, akik gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg, illetve a félárvák. A normatíva minimum 20%-ára jogosultak a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók, fogyatékossággal élők, az egészségi állapotuk miatt rászorultak, a családfenntartók, a nagycsaládosok, illetve az árvák. Fontos, hogy mindkét kategóriánál, az ösztöndíj elnyeréséhez el kell érni az intézményi minimum ponthatárt.

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatot minden félév elején újra le kell adni. A pályázatokat elektronikus és papíros formában egyaránt kötelező leadni.

Elektronikusan az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának e-szoctám rendszerében kell kitölteni a szociális helyzetfelmérő űrlapot, és elektronikusan feltölteni az igazolásokat. Papíros formában pedig, a honlapon kitöltött űrlapot kell kinyomtatni, aláírni és leadni. A kitöltési útmutatót mindig figyelmesen el kell olvasni, mert ennek alapján lehet megfelelően kitölteni az űrlapot. A pályázati időszakban, személyesen a hallgatói központokban vagy elektronikus úton a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu–n segítséget kérhettek a kitöltéshez. A nem megfelelően kitöltött űrlapot nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus szociális helyzetfelmérő űrlapon figyelmetlenségből rendszeresen követnek el a hallgatók hibákat. A könnyebb és gyorsabb pályázás érdekében összeszedtünk néhány tipikus hibát, amire mindenképp érdemes odafigyelni:

 

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Az ösztöndíjat a hallgató a hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romlásakor igényelheti (munkahely elvesztése, haláleset, gyermekszületés, természeti katasztrófák). Ez a pályázat a Rendszeres Szociális Ösztöndíjjal ellentétben egyszeri és bármikor beadható. Az egyetem bármely aktív hallgatója leadhatja. A pályázatokat elektronikus formában kell leadni, az e-szoctám rendszerben, majd a kinyomtatott űrlapot a hallgatói központok egyikében is le kell adni. A pályázatnak tartalmaznia kell a szociális helyzet változását és annak eredeti igazolását. A Rendkívüli Szociális Ösztöndíjakat a Diákjóléti Bizottság minden hónap végén bírálja el. Az elnyert összeg minden oktatási hónap tizedikéig kerül kiutalásra. További részletekről a Hallgatói Önkormányzat Kari DJB tagjai, illetve a Hallgatói Központok irodavezetői nyújtanak felvilágosítást.

 

Bursa Hungarica

A helyi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Az ösztöndíjprogramhoz nem csatlakozott minden település. A Települések listája és bővebb információ a www.bursa.hu weboldalon megtalálható.