Szoctám előzetes eredmények 2015/16 I. félév

2015/16 I. féléves Rendszeres szociális ösztöndíj előzetes eredmények!

 

Fellebbezni 2015. szeptember 25. (PÉNTEK) 12:00-ig lehet a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címen bejelentkezés után, az aktuális Szoctám igénylés mellett megjelenő Fellebbezés gomb használatával.

A fellebbezésnél csak akkor kell igazolásokat feltölteni, ha az elutasítás oka az volt, hogy olvashatatlanok voltak az rendszerbe feltöltött igazolások. Ilyenkor ezen igazolások jó minőségű, olvasható scannelt változatát kell a fellebbezéshez csatolni.

Fellebbezésnél utólagosan leadott igazolásokat nem áll módunkban elfogadni, ez alól senki nem képez kivételt.

A végleges eredmények a fellebbezés lezárulás után 2015. szeptember 30-án a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján a http://hok.uni-obuda.hu –n lesznek közzétéve.

A ponthatár és a pontok forintosítása szintén a fellebbezés után szeptember 30-án lesz közzétéve.

FIGYELEM:
Ha a megjegyzés rovatban PAPÍRON NINCS LEADVA felirat szerepel, az újra kinyomtatott és aláírt űrlapot kell feltölteni fellebbezésnél, majd leadni a Keleti Károly Gazdasági Kar Hallgatói központjában papírosan!
Ha a megjegyzés rovatban KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES felirat szerepel, csak az a hallgató fellebbezhet, aki államilag finanszírozottként kezdte tanulmányait az adott képzésen, majd rossz tanulmányai miatt lett költségtérítéses képzésre átsorolva, de van még hátra államilag finanszírozott féléve ugyanezen a képzésén. Amennyiben ez nem igaz a hallgatóra, a pályázat el lesz utasítva, mivel minden más esetben költségtérítéses hallgató nem jogosult rendszeres szoctám ösztöndíjra.
BANKSZÁMLASZÁM HIÁNYZIK megjegyzés esetén NEPTUN rendszerbe kell beírni a hiányzó bankszámlaszámot.      Eredmények itt!

Óbudai Egyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat