Szoctám előzetes eredmények 2016/17 I. félév

2016/17 I. féléves Rendszeres szociális ösztöndíj előzetes eredmények!

 

Fellebbezni 2016. szeptember 30. (PÉNTEK) 12:00-ig lehet a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címen bejelentkezés után, az aktuális Szoctám igénylés mellett megjelenő Fellebbezés gomb használatával.

A fellebbezésnél minden esetben kérjük az átvételi elismervényt feltölteni, egyéb esetben nem áll módunkban elfogadni a fellebezést. Ha az elutasítás oka az volt, hogy olvashatatlanok voltak a rendszerbe feltöltött igazolások. Ilyenkor ezen igazolások jó minőségű, olvasható scannelt változatát kell a fellebbezéshez csatolni.

Fellebbezésnél utólagosan leadott igazolásokat nem áll módunkban elfogadni, ez alól senki nem képez kivételt.

A végleges eredmények a fellebbezés lezárulás után 2016. október 3-án a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján a http://hok.uni-obuda.hu –n lesznek közzétéve, valamint az http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon

A ponthatár és a pontok forintosítása szintén a fellebbezés után 2016. október 3-án  lesz közzétéve.

FIGYELEM: Ha a megjegyzés rovatban ÖNKÖLTSÉGES felirat szerepel, csak az a hallgató fellebbezhet, aki államilag finanszírozottként kezdte tanulmányait az adott képzésen, majd rossz tanulmányai miatt lett költségtérítéses képzésre átsorolva, de van még hátra államilag finanszírozott féléve ugyanezen a képzésén. Fellebbezésedhez csatold erről az alábbiak közül valamelyik igazolást:

- Az egyetem által küldött átsoroló határozatot (levél), amiben le van írva, hogy tanulmányaid miatt kerültél átsorolásra, vagy
- A Neptun rendszerben, a "Hivatalos bejegyzések" között található átsoroló határozatról készített képernyőképpel, amin látszik a neved, és neptun kódod, vagy
- A felsőoktatási információs rendszer (FIR) PDF-ként lementett oldala, amin szerepel hogy hány félévet használtál el eddig. (MINTA.pdf)


BANKSZÁMLASZÁM HIÁNYZIK megjegyzés esetén NEPTUN rendszerbe kell beírni a hiányzó bankszámlaszámot.

PÁLYÁZATI ÚRLAP NEM KERÜLT LEADÁSRA megjegyzés esetén az átvételi elismervényt illetve a kinyomtatott és aláírt pályázati úrlapot kell feltölteni.

Eredmények itt!

Óbudai Egyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat