Szoctám előzetes eredmények 2016/17 II. félév

2016/17 II. féléves Rendszeres szociális ösztöndíj előzetes eredmények!

 

Fellebbezni 2017. március 03. (PÉNTEK) 12:00-ig lehet a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu címen bejelentkezés után, az aktuális Szoctám igénylés mellett megjelenő Fellebbezés gomb használatával.

A fellebbezésnél minden esetben kérjük az átvételi elismervényt feltölteni, egyéb esetben nem áll módunkban elfogadni a fellebezést.
Ha az elutasítás oka az volt, hogy olvashatatlanok voltak a rendszerbe feltöltött igazolások. Ilyenkor ezen igazolások jó minőségű, olvasható scannelt változatát kell a fellebbezéshez csatolni.

Fellebbezésnél utólagosan leadott igazolásokat nem áll módunkban elfogadni, ez alól senki nem képez kivételt.

A végleges eredmények a fellebbezés lezárulás után 2017. március 7-én a Hallgatói Önkormányzat hivatalos portálján a http://hok.uni-obuda.hu –n lesznek közzétéve, valamint az http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon

A ponthatár és a pontok forintosítása szintén a fellebbezés után 2017. március 7-én  lesz közzétéve.

FIGYELEM: Ha a megjegyzés rovatban ÖNKÖLTSÉGES felirat szerepel, csak az a hallgató fellebbezhet, aki államilag finanszírozottként kezdte tanulmányait az adott képzésen, majd rossz tanulmányai miatt lett költségtérítéses képzésre átsorolva, de van még hátra államilag finanszírozott féléve ugyanezen a képzésén. Fellebbezésedhez csatold erről az alábbiak közül valamelyik igazolást:

- A felsőoktatási információs rendszer (FIR) PDF-ként lementett oldala, amin szerepel hogy hány félévet használtál el eddig. (MINTA.pdf)


BANKSZÁMLASZÁM HIÁNYZIK megjegyzés esetén NEPTUN rendszerbe kell beírni a hiányzó bankszámlaszámot.

PAPÍR ALAPON NEM KERÜLT LEADÁSRA megjegyzés esetén az átvételi elismervényt illetve a kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot kell feltölteni.

Eredmények itt!

Óbudai Egyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat