Szociális Támogatások

 

Szociális alapú ösztöndíjak az Óbudai Egyetemen


A szociális helyzeten alapuló ösztöndíjak a felsőoktatási intézményekben tanuló, a hallgatótársaihoz képest nehezebb szociális helyzetben élő hallgatók főiskolai, egyetemi tanulmányainak anyagi megsegítésére jöttek létre. Ezen ösztöndíjak, ösztöndíjrendszerek működését elsősorban a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, az 51/2007 Kormányrendelet, valamint az intézményi Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat (OE JUTTÉR) deklarálja. Az alábbiakban leírtak ezek tömör összefoglalása, hogy pontosan ki jogosult a juttatásra, az a kormányrendeletben olvasható.


- Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Mint, ahogy neve is mutatja rendszeresen, öt hónapon, azaz egy féléven keresztül kerül folyósításra az elnyert összeg. Mint minden ösztöndíj (kivéve a tanulmányi) ez is pályázat útján nyerhető el. A pályázat minden félév elején kerül kiírásra. Itt van meghatározva, hogy kik pályázhatnak, meddig kell leadni a pályázatot, hol kell leadni és még sok nagyon fontos információ. A szociális helyzet megállapítása egy adott szempontrendszer alapján (JUTTÉR) történik. Ez alapján kialakult pontok jelzik egy hallgató szociális rászorultságának mértékét. A kialakult pontok és a rendelkezésre álló keret alapján kerül megállapításra, hogy egy szociális pont hány forintot ér, és hogy mennyi az intézményi minimum ponthatár. Csak és kizárólag azok részesülhetnek Rendszeres Szociális Ösztöndíjban, akik elérik ezt a ponthatárt. A szociális helyzet megállapítása során két kiemelt kategória van, a 10% és a 20%-os. A hallgatói normatíva minimum 10%-ára jogosultak a hátrányos helyzetű hallgatók, akik gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg, illetve a félárvák. A normatíva minimum 20%-ára jogosultak a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók, fogyatékossággal élők, az egészségi állapotuk miatt rászorultak, a családfenntartók, a nagycsaládosok, illetve az árvák. Fontos, hogy mindkét kategóriánál, az ösztöndíj elnyeréséhez el kell érni az intézményi minimum ponthatárt.

A Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatot minden félév elején újra le kell adni. A pályázatokat elektronikus és papíros formában egyaránt kötelező leadni.

Elektronikusan az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának e-szoctám rendszerében kell kitölteni a szociális helyzetfelmérő űrlapot, és elektronikusan feltölteni az igazolásokat. Papíros formában pedig, a honlapon kitöltött űrlapot kell kinyomtatni, aláírni és leadni. A kitöltési útmutatót mindig figyelmesen el kell olvasni, mert ennek alapján lehet megfelelően kitölteni az űrlapot. A pályázati időszakban, személyesen a hallgatói központokban vagy elektronikus úton a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu–n segítséget kérhettek a kitöltéshez. A nem megfelelően kitöltött űrlapot nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus szociális helyzetfelmérő űrlapon figyelmetlenségből rendszeresen követnek el a hallgatók hibákat. A könnyebb és gyorsabb pályázás érdekében összeszedtünk néhány tipikus hibát, amire mindenképp érdemes odafigyelni:

 
 

- Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Az ösztöndíjat a hallgató a hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romlásakor igényelheti (munkahely elvesztése, haláleset, gyermekszületés, természeti katasztrófák). Ez a pályázat a Rendszeres Szociális Ösztöndíjjal ellentétben egyszeri és bármikor beadható. Az egyetem bármely aktív hallgatója leadhatja. A pályázatokat elektronikus formában kell leadni, az e-szoctám rendszerben, majd a kinyomtatott űrlapot a hallgatói központok egyikében is le kell adni. A pályázatnak tartalmaznia kell a szociális helyzet változását és annak eredeti igazolását. A Rendkívüli Szociális Ösztöndíjakat a Diákjóléti Bizottság minden hónap végén, Bizottsági Ülés keretein belül bírálja el. Az elnyert összeg minden oktatási hónap tizedikéig kerül kiutalásra.

További részletekről a Hallgatói Önkormányzat Kari DJB tagjai, illetve a Hallgatói Központok irodavezetői nyújtanak felvilágosítást.

Ha igénylésed leadása során nem vagy biztos annak tartalmi megfelelőségében, bátran kérdezz bármely DJB Tagtól, vagy a szoctam.info@hok.uni-obuda.hu e-mail címen!

 

- Kollégumi díjmérséklési kérelem

Ezen támogatási forma azon szociálisan rászoruló hallgatók számára elérhető, akik rendelkeznek kollégiumi jogviszonnyal, és az adott félévre adtak le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot, ami elfogadásra is került.
A kollégiumi díjmérséklés igényléséhez nincs más teendőd, mint a rendszeres szociális támogatás igénylésed során az aktuális Segédletnek megfelelően kitölteni pályázatodat, és az annak első oldalán, az „Igényelt támogatási formák” címen megtalálható „kollégiumi felvétel” menüpont bejelölése után megjelenő „kollégiumi díjmérséklés” pontot is megjelölnöd. Az ezen checkbox megjelölése után felbukkanó mezőbe pedig díjmérséklési kérelmed szöveges indoklását szükséges beírnod.

FONTOS, hogy szöveges indoklás nélkül a díjmérséklési kérelmed nem elfogadható!

(Amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatodhoz feltöltött igazolások nem fedik le teljes mértékben díjmérséklési kérelmed indoklását, abban az esetben ezt az „egyéb” mezőbe feltöltött igazolásokkal szükséges kiegészíteni azokat.)


Kollégiumi díjmérséklési tájékoztató


- Bursa Hungarica

A helyi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíj. Az ösztöndíjprogramhoz nem csatlakozott minden település. A települések listája és bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ weboldalon megtalálható. Ezen támogatási formát nem az OE DJB kezeli!